skip to Main Content
02-361-4041 admin@td-mark.com
   

เกี่ยวกับเรา

ความสำเร็จแห่งการเป็นผู้นำทางด้านการผลิตสุกรแม่พันธุ์สองสาย สายพันธุ์เดนมาร์คของประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี หรือ 3 ทศวรรษ บริษัท ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มมิ่ง จำกัด ขับเคลื่อนด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตสุกร ทักษะ ความรู้ และความสามารถในระดับสูงที่สั่งสมจากประสบการณ์ในการวางแผนการผลิต ผสมพันธุ์ คัดพันธุ์ อาหาร และการจัดการฟาร์มสุกร อาหารสัตว์ ตลอดจนการส่งตรงแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพไปยังลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ อ่านต่อ

Back To Top